THÔNG TIN DỰ ÁN

BẢO HIỂM SUNLIFE

— Khách hàng: Nguyễn Trọng Thơ

— Địa chỉ: 93B CMT8, P. Long Hương, Tp. Bà Rịa

— Tình trạng: Văn phòng xây mới

— Công suất: 24KWP – 3 PHA

+ Thời gian hoàn thành: 01/2020

+ 72 Tấm pin VSUN330-72P

+ 01 Biến tần SMA Tripower 25000TL

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 96KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 2800KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 9,000,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25kwp

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25kwp

CÁC DỰ ÁN KHÁC