THÔNG TIN DỰ ÁN

CTY CP KTXD & TM ATC BÀ RỊA

— Khách hàng: Nguyễn Quốc Hoàng

— Địa chỉ: KP2, Phạm Hùng, P. Long Toàn, Tp. Bà Rịa

— Công suất: 12KWP – 1 PHA

+ Thời gian hoàn thành: 08/2019

+ 36 Tấm pin QCELLS L-4.2 345Wp

+ 01 Biến tần SMA Sunny Boy 5.0

+ 01 Biến tần ABB UNO 5.0

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 48KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 1400KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 4,500,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp
điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp
điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp
điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp
điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

CÁC DỰ ÁN KHÁC