THÔNG TIN DỰ ÁN

CTY TNHH XÂY DỰNG GO GREEN

— Khách hàng: Nguyễn Đức Tùng

— Địa chỉ: Ấp 5, Tóc Tiên, Phú Mỹ, BR-VT

—- Tình Trạng: Văn phòng xây mới

— Công suất: 10KWP – 1 PHA

+ Thời gian hoàn thành: 07/2019

+ 30 Tấm pin VSUN330-72P

+ 01 Biến tần ABB UNO 5.0

+ 01 Biến tần Growatt 5500MTL-S

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 40KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 1200KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 3,500,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

ABB INVERTER

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

GROWATT INVERTER

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

CÁC DỰ ÁN KHÁC