Sản phẩm của chúng tôi

BÌNH ẮC QUY DỰ TRỮ ĐIỆN MẶT TRỜI  từ tập đoàn VISION GROUP – nhà sản xuất bình ắc quy lớn nhất thế giới với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được tin dùng trong các hệ thống lưu trữ quan trọng: điện lực, viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống UPS của các nhà máy lớn…với bình ắc quy dự trữ điện mặt trời chuyên dụng xả sâu.

Tập đoàn VISION GROUP đã xây dựng một nhà máy sản xuất tại Đồng Nai vào năm 2007, qua đó giúp quý khách hàng giảm chi phí đầu tư đối với hệ thống ắc quy dự trữ do VŨ SƠN SOLAR lắp đặt.