HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 10 KWP

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG THÁNG

___3.800.000

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG NĂM

___45.600.000