HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 15 KWP

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG THÁNG

___5.300.000

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG NĂM

___63.600.000