HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 2 KWP

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG THÁNG

___760.000

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG NĂM

___9.200.000