HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 20 KWP

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG THÁNG

___6.400.000

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG NĂM

___76.800.000