HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 3 KWP

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG THÁNG

___1.200.000

TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN HẰNG NĂM

___14.000.000