THÔNG TIN DỰ ÁN

— Khách hàng: HUỲNH LIÊN TÂM

— Địa chỉ: Đường 40, ấp Tây, Hòa Long, Tp. Bà Rịa

— Công suất: 11KWP – 1 PHA

+ Giai đoạn 1: 5KWP

+ Thời gian hoàn thành: 02/2019

+ Giai đoạn 2: 6KWP

+ Thời gian nâng cấp: 05/2019

+ 32 Tấm pin QCELLS L-4.2 345Wp

+ 02 Biến tần SolaX AIR 5.0

+ 01 Biến tần độc lập Voltronic 5kW

+ 04 Ắc quy Gel Vision 150Ah

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 40KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 1200KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 3,500,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kwp

CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÁC