THÔNG TIN DỰ ÁN

— Khách hàng: NGUYỄN QUỐC TOÀN

— Địa chỉ: Long Điền, BR-VT

— Công suất: 3KWP – 1 PHA

—- Thời gian hoàn thành: 07/2019

+ 10 Tấm pin REC290TP2

+ 01 Biến tần SMA Sunny Boy 3.0

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 12KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 350KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 1,200,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3kwp

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời 3kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời 3kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời 3kwp

CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÁC