THÔNG TIN DỰ ÁN

— Khách hàng: NGUYỄN VĂN TUẤN

— Địa chỉ: Phước Hiệp, Tân Hòa, Phú Mỹ, BR-VT

— Công suất: 3KWP – 1 PHA

—- Thời gian hoàn thành: 06/2019

+ 09 Tấm pin VSUN330-72P

+ 01 Biến tần Growatt 3000-S

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 12KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 350KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 1,200,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện mặt trời 3kwp

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện mặt trời 3kwp
điện mặt trời 3kwp

TIỀN ĐIỆN BÁN CHO EVN

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện mặt trời 3kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện mặt trời 3kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện mặt trời 3kwp

CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÁC