tính toán sơ bộ hệ thống điện mặt trời

HƯỚNG DẪN TRA HỆ THỐNG

  • 100 – 300 kWh tương đương bill tiền điện 500.000 – 700.000 Vnđ
  • 300 – 400 kWh tương đương bill tiền điện 700.000 – 900.000 Vnđ
  • 400 kWh trở lên bill tiền điện lớn hơn 950.000 Vnđ

CHO BIẾT NHU CẦU CẦN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Kéo thanh trượt ” Nhu cầu cần tiết kiệm từ 50 – 100% “

Tên Quý Khách
Số Điện Thoại
Email
Địa Chỉ
Ghi chú