Tuyển dụng

Tuyển Dụng Công việc Trình độ Nơi Làm việc Hạn nạp hồ sơ Số lượng Tiền Lương
Kỹ sư công trình Đi công trình theo dự án Đại học BR-VT 28/09/2017 2 Thỏa thuận
Nhân viên lắp đặt Đi công trình theo dự án 12/12 BR-VT 30/10/2017 4 Thỏa thuận
Nhân viên sales Bán thời gian Trung cấp BR-VT 30/12/2017 6 Thảo thuận
Nhân viên kế toán Taị văn phòng Cao đẳng BR-VT 28/08/2017 1 Thỏa thuận