THÔNG TIN DỰ ÁN

CTY CP ĐẦU TƯ HÀ – MỸ Á

— Địa chỉ: Chợ Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi

— Công suất: 64KWP – 3 PHA

+ Thời gian hoàn thành: 12/2019

+ 172 Tấm pin VSUN370-72M

+ 01 Biến tần Growatt MAC60KTL3-X LV

—- Sản lượng điện trung bình/ngày: 250KWH

—- Sản lượng điện trung bình/tháng: 7500KWH

—- Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: 22,000,000 VNĐ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

HÓA ĐƠN SAU KHI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp
điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN BÁN CHO EVN

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NGÀY

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO THÁNG

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THEO NĂM

điện năng lượng mặt trời hòa lưới 50kwp

CÁC DỰ ÁN KHÁC