VUSON EIC

Nằm trong chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài, với định hướng của ban giám đốc về kế hoạch trong tương lai.

Vào ngày 16/04/2021 Công ty TNHH Cơ Điện & Năng Lượng Vũ Sơn chính thức đổi tên thành Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Vũ Sơn theo giấy phép thành lập số: 3502308996 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Đồng thời, trụ sở mới tại số 101 TL44A, TT. Long Điền, BR-VT đang được xây dựng với diện tích văn phòng và kho bãi hơn 1,000m2

Danh mục: