Văn phòng Miền Trung

Nằm trong chiến lược mở rộng thị trường của Vũ Sơn Solar năm 2020.

Ngày 22/07/2020, Vũ Sơn Solar – Quảng Ngãi đã được khai trương tại số 135 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi.

Đầu 05/2021, Văn phòng Vũ Sơn Solar – Quảng Ngãi được chuyển về số 1078 Quang Trung, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi.

Danh mục: