Vũ Sơn Solar

Với những tính năng ưu việt của hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhu cầu thị trường liên tục tăng lên và mở rộng ra đến khu vực miền Trung. Nhận thấy thời cơ bùng nổ ngành công nghệ này đã đến, ông Vũ cùng với các cộng sự quyết định thành lập công ty Vũ Sơn vào tháng 6 năm 2016

Danh mục: