【Áp Dụng】 Giá Điện Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được Vũ Sơn Solar cập nhật nhanh chóng, chính xác (theo EVN), giúp khách hàng nắm bắt chi tiết giá điện theo từng ngành và từng nhóm dịch vụ. Dưới đây là giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cập nhật mới nhất, quý khách hàng có thể tham khảo.

giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu

[Cập nhật] Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu/ Giá bán lẻ điện Bà Rịa Vũng Tàu

Theo đó, giá bán điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhật như sau (Theo EVN Bà Rịa Vũng Tàu):

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cho các ngành sản xuất

CÁC NGÀNH SẢN XUẤT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
 a. Giờ bình thường 1.536
 b. Giờ thấp điểm 970
 c. Giờ cao điểm 2.759
2  Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
 a. Giờ bình thường 1.555
 b. Giờ thấp điểm 1.007
 c. Giờ cao điểm 2.871
3  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
 a. Giờ bình thường 1.611
 b. Giờ thấp điểm 1.044
 c. Giờ cao điểm 2.964
4  Cấp điện áp dưới 6 kV
 a. Giờ bình thường 1.685
 b. Giờ thấp điểm 1.100
 c. Giờ cao điểm 2.076

* Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu khối hành chính, sự nghiệp

KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.659
 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2  Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.827
 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.1902

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu khối kinh doanh

KINH DOANH
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
 a. Giờ bình thường 2.442
 b. Giờ thấp điểm 1.361
 c. Giờ cao điểm 4.251
2  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
 a. Giờ bình thường 2.629
 b. Giờ thấp điểm 1.547
 c. Giờ cao điểm 2.871
3  Cấp điện áp dưới 6 kV
 a. Giờ bình thường 2.666
 b. Giờ thấp điểm 1.622
 c. Giờ cao điểm 4.587

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu khối sinh hoạt

SINH HOẠT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Giá bán lẻ điện sinh hoạt
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.678
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.734
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 2.014
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.536
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.834
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
2  Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Biểu giá buôn điện Bà Rịa Vũng Tàu

Biểu giá buôn điện Bà Rịa Vũng Tàu cho nông thôn

NÔNG THÔN
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Sinh hoạt
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.403
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.459
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.590
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 1.971
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.231
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323
2  Mục đích khác 1.473

Biểu giá bán điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu khu tập thể, cụm dân cư

KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Thành phố, thị xã
1.1  Sinh hoạt
1.1.1  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.568
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.624
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.839
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.237
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.625
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713
1.1.2  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.545
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.601
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.786
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.257
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.538
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652
1.2  Mục đích khác 1.485
2  Thị trấn, huyện, lỵ
2.1  Sinh hoạt
2.1.1  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.514
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.570
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.747
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.210
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.486
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569
2.1.2  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.491
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.547
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.708
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.119
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.399
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480
2.2  Mục đích khác 1.485

Giá bán điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO TỔ HỢP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SINH HOẠT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Giá bán buôn điện sinh hoạt
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.646
 Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.701
 Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.976
 Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.487
 Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.780
 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871
2  Giá bán buôn điện cho mục đích khác
 a) Giờ bình thường 2.528
 b) Giờ thấp điểm 1.538
 c) Giờ cao điểm 4.349

Biểu giá bán điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV
1.1  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA
 a) Giờ bình thường 1.480
 b) Giờ thấp điểm 945
 c) Giờ cao điểm 2.072
1.2  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA
 a) Giờ bình thường 1.474
 b) Giờ thấp điểm 917
 c) Giờ cao điểm 2.689
1.3  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA
 a) Giờ bình thường 1.466
 b) Giờ thấp điểm 914
 c) Giờ cao điểm 2.637
2  Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV
2.2  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
 a) Giờ bình thường 1.581
 b) Giờ thấp điểm 1.024
 c) Giờ cao điểm 2.908

Giá bán điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cho chợ

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CHỢ
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1  Giá bán buôn điện cho chợ 2.383

Biểu giá bán điện theo giờ

Ở biểu giá bán lẻ điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu ở trên, chúng tôi có đề cập đến giờ bán điện là giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm. Tuy nhiên, chắc chắn không ít người chưa biết được giờ nào là giờ cao điểm, giờ nào là giờ thấp điểm,… Theo đó, bạn có thể tham khảo biểu giá bán điện theo giờ dưới đây:

QUY ĐỊNH THEO GIỜ

THỨ TỰ THỜI GIAN
1  Giờ bình thường
 Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
 Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút)
 Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút)
 Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ)
 Ngày chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ)
 Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
2  Giờ cao điểm
 Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
 Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ
 Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ)
 Ngày chủ nhật: Không có giờ cao điểm
3  Giờ thấp điểm
 Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

 

ĐỐI TƯỢNG MUA ĐIỆN THEO HÌNH THỨC BA GIÁ

1  Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;
2  Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;
3  Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt;

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cho hộ nghèo

Giá điện điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cho hộ nghèo như thế nào? Những gia đình hộ nghèo, gia đình có mức thu nhập thấp,… theo Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được mua điện năng với giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Cụ thể:

GIÁ ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO THU NHẬP THẤP
1  Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định
2  Mức hỗ trợ: tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
3  Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần.

Một trong những giải pháp tiết kiệm hóa đơn tiền điện mỗi tháng hiện nay là lắp điện mặt trời. Việc lắp điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu còn giúp nâng cao giá trị công trình lên đến 3 – 5%.  Năng lượng mặt trời là năng lượng sạch, hoàn toàn tự nhiên, an toàn và thân thiện với con người, bao gồm cả trẻ nhỏ. Khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập hoặc kết hợp, dù chi phí cao hơn nhưng lại giúp chủ sở hữu quản lý nguồn cấp điện một cách tuyệt đối.

lap dien mat troi vung tau
Vũ Sơn Solar chuyên lắp điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Đến với công ty lắp điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu Vũ Sơn Solar, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian, và được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhất. Chúng tôi cam kết các thủ tục về thay thế, đấu nối công tơ điện 2 chiều với điện lực EVN được đảm bảo tuyệt đối. Tấm pin và inverter từ các tập đoàn hàng đầu thế giới: Longi; Canadian; SMA; Fronius;… Đặc biệt, dịch vụ điện mặt trời tại Vũ Sơn Solar được bảo hành lên đến 12 năm và 25 năm đối với pin năng lượng mặt trời.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VŨ SƠN

  • Trụ sở chính: 101 Tỉnh lộ 44A, Tt. Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0908 936 736 – 02543 842 616
  • Chi nhánh: 1078 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 090 4499 091 – 02553 726 727
  • Email: info@vusonsolar.vn
  • Website: https://vusonsolar.vn/
  • Facebookhttps://fb.com/vusonsolar
5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.