Cách Ghép Nối Các Tấm Pin Mặt Trời

Có nhiều cách ghép nối các tấm pin mặt trời: ghép nối tiếp, ghép song song, ghép hỗn hợp. Mỗi phương pháp ghép nối tấm pin năng lượng mặt trời có đặc điểm khác nhau, phù hợp cho từng hệ thống. Cách ghép nối các tấm pin mặt trời khác nhau sẽ tạo ra điện áp định mức khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên ghép nối các tấm pin mặt trời cùng chủng loại, cùng thông số kỹ thuật, cùng nhà sản xuất,… để hệ thống hoạt động ổn định và cho hiệu suất cao hơn.    

cách ghép nối các tấm pin mặt trời
[Góc hướng dẫn] cách ghép nối các tấm pin mặt trời chuẩn

Có Bao Nhiêu Cách Ghép Nối Các Tấm Pin Mặt Trời?

Như đã đề cập, có 3 cách ghép nối các tấm pin năng lượng mặt trời, gồm:

 • Phương pháp ghép nối tiếp giúp tăng tổng điện áp và tổng công suất của hệ thống.
 • Phương pháp ghép song song giúp tăng tổng công suất và tổng định mức dòng điện của hệ thống, còn điện áp của hệ thống giữ nguyên.
 • Phương pháp ghép hỗn hợp giúp tăng cả tổng điện áp lẫn tổng dòng điện, tổng công suất của cả hệ thống.

cah ghep noi cac tam pin mat troi 3

Cách Ghép Nối Các Tấm Pin Mặt Trời – Kiểu Ghép Nối Tiếp

Cách đấu nối các tấm pin mặt trời theo kiểu ghép nối tiếp giúp tăng tổng điện áp và tổng công suất hệ thống. Ghép nối 2 tấm pin mặt trời là ghép cực âm của tấm pin này với cực dương của tấm pin kia, cuối cùng là còn lại 1 cực dương và 1 cực âm duy nhất.

cah ghep noi cac tam pin mat troi 4

Khi ghép nối tấm pin nối tiếp, có 3 trường hợp xảy ra:

Ghép Nối Tiếp Các Tấm Pin Mặt Trời Cùng Điện Áp & Dòng Điện

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Tổng điện áp các tấm pin công lại (Điện áp tấm pin 1 + Điện áp tấm pin 2 + …. + Điện áp tấm pin “n”)

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện mỗi tấm pin

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng công suất các tấm pin cộng lại (Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin “n”) = Tổng điện áp hệ thống x tổng dòng điện hệ thống.

Ví dụ: Nếu ghép nối tiếp 3 tấm pin mặt trời có cùng điện áp 6V và dòng điện 3A thì:

 • Tổng điện áp của hệ thống: 6 + 6 + 6 = 18V
 • Tổng dòng điện hệ thống: 3A
 • Tổng công suất hệ thống: 18 + 18 + 18 = 54W

cach ghep noi cac tam pin mat troi 10

Ghép Nối Tiếp Các Tấm Pin Khác Điện Áp, Cùng Dòng Điện  

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Tổng điện áp các tấm pin cộng lại

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện mỗi tấm pin

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng điện áp hệ thống x tổng dòng điện hệ thống.

Ví dụ: Ghép nối tiếp 3 tấm pin mặt trời lần lượt có điện áp là 5V, 7V, 9V và cùng dòng điện là 3A thì:

 • Tổng điện áp của hệ thống: 5 + 7 + 9 = 21V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 3A
 • Tổng công suất hệ thống: (5 + 7 + 9) x 3 = 63W

cách ghép nối các tấm pin mặt trời

Ghép Nối Tiếp Các Tấm Pin Cùng/ Khác Điện Áp, Khác Dòng Điện

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Tổng điện áp các tấm pin cộng lại

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện tấm pin thấp nhất

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng điện áp hệ thống x tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời có điện áp và định mức dòng điện lần lượt là 3V/1A, 7V/3A, 9V/5A

 • Tổng điện áp của hệ thống: 3 + 7 + 9 = 19V
 • Tổng dòng điện hệ thống: 1A.
 • Tổng công suất hệ thống: 19V x 1A = 19W

cách ghép nối các tấm pin mặt trời

Cách Ghép Nối Các Tấm Pin Mặt Trời – Kiểu Ghép Song Song

Cách ghép nối các tấm pin mặt trời là ghép cực dương của tấm pin này với cực dương tấm pin kia, nối cực âm tấm pin này với cực âm tấm pin kia thành chuỗi, sau cùng ta có một cực dương và một cực âm. Như đã đề cập, cách ghép này giúp tăng tổng công suất và tổng định mức dòng điện của hệ thống, trong khi đó điện áp của hệ thống giữ nguyên. Đây được xem là cách đấu nối các tấm pin mặt trời mang lại hiệu quả cao.

cách ghép nối các tấm pin mặt trời

Ghép Nối Song Song Các Tấm Pin Cùng Điện Áp, Cùng Dòng Điện

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Điện áp mỗi tấm pin

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện các tấm pin cộng lại

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Công suất các tấm pin cộng lại = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có cùng điện áp 19V, dòng điện 8A, công suất 152W thì:

 • Tổng điện áp hệ thống: 19V.
 • Tổng định mức dòng điện hệ thống: 8 x 4 = 32A.
 • Tổng công suất hệ thống: 19 x32 = 608W.

cách ghép nối các tấm pin mặt trời

Ghép Các Tấm Pin Song Song Khác Điện Áp, Cùng Dòng Điện

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Điện áp tấm pin thấp nhất

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện các tấm pin cộng lại

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có cùng dòng điện định mức là 8A. Trong đó, 1 tấm pin có điện áp là 17V, 3 tấm pin còn lại có điện áp là 19V.

 • Tổng điện áp hệ thống: 17V
 • Tổng dòng điện của hệ thống: 8 + 8 + 8 + 8 = 32A
 • Tổng công suất hệ thống: 17V x 32A = 544W.

cách ghép nối các tấm pin mặt trời

Ghép Nối Các Tấm Pin Cùng Điện Áp, Khác Dòng Điện 

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Điện áp mỗi tấm pin

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện các tấm pin cộng lại

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Công suất các tấm pin cộng lại = Tổng điện áp hệ thống x tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có cùng điện áp là 19V, trong đó, 1 tấm pin có dòng điện định mức là 5A, 3 tấm pin còn lại có dòng điện định mức là 8A.

 • Tổng điện áp hệ thống: 19V.
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 5 + 8 + 8 + 8 = 29A
 • Tổng công suất hệ thống: 19V x 32A = 551W.

cach ghep noi cac tam pin mat troi 14

Ghép Nối Các Tấm Pin Khác Điện Áp, Khác Dòng Điện Định Mức

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Điện áp tấm pin thấp nhất

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Dòng điện các tấm pin cộng lại

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng điện áp hệ thống x tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có điện áp và dòng điện định mức lần lượt là 17V/5A, 18V/7A, 19V/8A, 19V/8A.

 • Tổng điện áp hệ thống: 17V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 5 + 7 + 8 + 8 = 28A
 • Tổng công suất hệ thống: 17V x 28A = 476W.

cach ghep noi cac tam pin mat troi 15

Cách Ghép Nối Các Tấm Pin Mặt Trời – Kiểu Ghép Hỗn Hợp

Phương pháp này chính là sự kết hợp của 2 cách ghép nối tiếp và song song. Các tấm pin được ghép nối tiếp thành từng dãy, say đó những dãy pin này sẽ được ghép nối song song với dãy pin kia, sau cùng còn lại 1 cực dương và 1 cực âm. Cách ghép này giúp tăng cả tổng điện áp lẫn tổng dòng điện, tổng công suất của cả hệ thống. Phương pháp ghép nối hỗn hợp thường được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời vừa và lớn.

cách ghép nối các tấm pin mặt trời
Cách ghép nối các tấm pin mặt trời theo phương pháp ghép hỗn hợp

Khi đó:

TỔNG ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG = Tổng điện áp các tấm pin nối tiếp

TỔNG DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG = Tổng dòng điện các cặp tấm pin song song

TỔNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép hỗn hợp 8 tấm pin có điện áp 19V, dòng điện định mức 8A, công suất 152W thì:

 • Tổng điện áp hệ thống: 19 + 19 = 38V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 8 + 8 + 8 + 8 = 32A
 • Tổng công suất hệ thống: 38 x 32 = 1216W

cach ghep noi cac tam pin mat troi 16

Cần Lưu Ý Điều Gì Khi Ghép Nối Các Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Để đảm bảo hệ thống vận hành đạt tiêu chuẩn, bạn cần lưu ý một số yếu tố sau khi tiến hành ghép nối các tấm pin mặt trời:

 • Đảm bảo khu vực lắp ghép đã được ngắt điện hoàn toàn.
 • Không lắp ghép tấm pin mặt trời trong thời tiết mưa gió, ẩm ướt.
 • Không ngồi đè trực tiếp lên các tấm pin.
 • Cần đảm bảo mái nhà đủ chắc, hệ thống khung giàn tốt nhất.
 • Hiểu rõ các ký hiệu điện.
 • Chuẩn bị đồ bảo hộ, các thiết bị chuyên dụng.
cah ghep noi cac tam pin mat troi 2
Vũ Sơn Solar – Chuyên gia trong lĩnh vực điện mặt trời

Nếu không có kiến thức về điện mặt trời, quý khách hàng nên nhờ đến sự hỗ trợ từ các đơn vị lắp đặt tấm pin mặt trời chuyên nghiệp. Theo đó, Vũ Sơn Solar là công ty lắp điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu, lắp điện mặt trời Quảng Ngãi chuyên nghiệp. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, cam kết lắp điện mặt trời chất lượng, vận hành ổn định.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VŨ SƠN

 • Trụ sở chính: 101 Tỉnh lộ 44A, Tt. Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0908 936 736 – 02543 842 616
 • Chi nhánh: 1078 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 090 4499 091 – 02553 726 727
 • Email: info@vusonsolar.vn
 • Website: https://vusonsolar.vn/
 • Facebookhttps://fb.com/vusonsolar
4.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *